ประกาศเผยแพร่แผนการเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด จำนวนประมาณการ 58,000 Test

ประกาศเผยแพร่แผนการเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดอัติโนมัติ จำนวนประมาณการ 58,000 Test งบประมาณทั้งสิ้น 3,016,000 บาท ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลฉลอง ประจำปีงบประมาณ 2566- 2568

รายละเอียดเอกสาร –> Download