ประกาศเผยแพร่แผนการเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์สารเคมีเลือดอัติโนมัติ จำนวน 20 รายการ

ประกาศเผยแพร่แผนการเช่าเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์สารเคมีเลือดอัติโนมัติ จำนวน 20 รายการ งบประมาณทั้งสิ้น 9,841,580 บาท ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลฉลอง ประจำปีงบประมาณ 2566- 2568

รายละเอียดเอกสาร –> Download