ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์จำนวน 8 รายการ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์จำนวน 8 รายการ งบประมาณทั้งสิ้น 1,435,000 .00 บาท ด้วยงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ประจำปีงบประมาณ 2567

รายละเอียดแผนจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์