ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 14 รายการ งบประมาณทั้งสิ้น 1,995,900 บาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 14 รายการ งบประมาณทั้งสิ้น 1,995,900 บาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก link ด้านล่าง

แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 14 รายการ งบประมาณทั้งสิ้น 1,995,900 บาท