ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างก่อสร้างระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำเสียด้วยไฟฟ้าโดยใช้พลังงานจากโซล่าเซลล์ งบประมาณทั้งสิ้น 9,123,000 บาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างก่อสร้างระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำเสียด้วยไฟฟ้าโดยใช้พลังงานจากโซล่าเซลล์ งบประมาณทั้งสิ้น 9,123,000 บาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก link ด้านล่าง

แผนการจัดจ้างก่อสร้างระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำเสียด้วยไฟฟ้าโดยใช้พลังงานจากโซล่าเซลล์