ประกาศเผยแพร่ ร่าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำเสียด้วยไฟฟ้าโดยใช้พลังงานจากโซล่าเซลล์

ประกาศเผยแพร่ร่าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำเสียด้วยไฟฟ้า โดยใช้พลังงานจากโซล่าเซลล์เพื่อผลิตน้ำดีสำหรับนำกลับมาใช้ใหม่กำลังการผลิต 250 ลูกบาศก์เมตร/วัน พร้อมโรงเรือน โรงพยาบาลฉลอง ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

รายละเอียดเอกสาร

1.ประกาศเผยแพร่

2.แบบก่อสร้างอาคารบำบัดน้ำเสีย

3.BOQ

4.ขอบเขตงาน

5.เงื่อนไขการเสนอราคา