ประกาศเผยแพร่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำเสียด้วยไฟฟ้า โดยใช้พลังงานจากโซล่าเซลล์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเผยแพร่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำเสียด้วยไฟฟ้า โดยใช้พลังงานจากโซล่าเซลล์เพื่อผลิตน้ำดีสำหรับนำกลับมาใช้ใหม่กำลังการผลิต 250 ลูกบาศก์เมตร/วัน พร้อมโรงเรือน โรงพยาบาลฉลอง ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดเอกสาร

1. ประกาศ

2. เอกสารประกวด

3. BOQ

4. ขอบเขตงาน

5. เงื่อนไขการเสนอราคา