ประกาศเปลี่ยนแปลงการให้บริการผู้ป่วย ของแผนก-คลินิคต่างๆ เนื่องจากสถานการณ์ไวรัส Covid-19

เนื่องจากสถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัส Covid-19 มีจำนวนเพิ่มขึ้นและเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลก็ติดเชื้อเป็นจำนวนมาก ทำให้เหลือเจ้าหน้าที่อยู่ปฎิบัติงานไม่เพียงพอกับการให้บริการผู้ป่วย จึงมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงการให้บริการผู้ป่วย ของแผนก-คลินิคต่างๆ ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป

โรงพยาบาลฉลอง ต้องขออภัยในความล่าช้าในการให้บริการแต่จะพยายามทำให้ดีที่สุด ” เราจะก้าวข้ามวิกฤตินี้ไปด้วยกัน “