ประกาศเปลี่ยนแปลงการให้บริการคลินิกทางเดินหายใจ (ARI Clinic)

เนื่องจากสถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัส Covid-19 มียอดผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจำนวนมากแต่มีบุคลากรทางการแพทย์ที่อยู่ให้บริการผู้ป่วยได้มีน้อยลง เนื่องจากบุคลากรของโรงพยาบาลฉลองติดเชื้อไวรัส Covid-19 จำนวนมาก จึงมีความจำเป็นต้อง  เปลี่ยนแปลงการให้บริการคลินิกทางเดินหายใจ (ARI Clinic)

โรงพยาบาลฉลอง ต้องขออภัยในความล่าช้าในการให้บริการแต่จะพยายามทำให้ดีที่สุด ” เราจะก้าวข้ามวิกฤตินี้ไปด้วยกัน “