ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงรั้วคอนกรีต โรงพยาบาลฉลอง ตำบลฉลอง เมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [วันที่ 03 มีนาคม 2564]

.         ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงรั้วคอนกรีต ทิศใต้และตะวันออก ความยาว 240 เมตร สูง 2 เมตร โรงพยาบาลฉลอง ตำบลฉลอง เมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงรั้วคอนกรีต