ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ในรถพยาบาลและระบบการแพทย์ทางไกล โรงพยาบาลฉลอง จังหวัดภูเก็ต จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) – (ประกาศวันที่14 ธันวาคม 2563)

.                            ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ในรถพยาบาลและระบบการแพทย์ทางไกล (Mobile ใน Ambulance ประกอบด้วย Monitor (EKG, BP,O2), VDO-HD, Voice, GPS และแว่น VDO) โรงพยาบาลฉลอง ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์

CCF_000001

CCF_000002

ตารางราคากลาง รพ.ฉลอง