ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนน คสส.หนา 15 เซนติเมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. โรงพยาบาลฉลอง ตำบลฉลอง เมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์[E-Bidding] (วันที่ 25 มีนาคม 2564)

.                        ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนน คสส.หนา 15 เซนติเมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. โรงพยาบาลฉลอง ตำบลฉลอง เมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [E-Bidding]

รายละเอียดประกาศประกวดราคา

  1. BOQ’ถนน คสล. โรงพยาบาลฉลอง1
  2. ตารางราคากลางและประกาศ_000028
  3. แบบถนนตัวจริง_000027