ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงรั้วคอนกรีต ทิศใต้และตะวันออก ความยาว 240 เมตร สูง 2 เมตร โรงพยาบาลฉลอง ตำบลฉลอง เมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [E-Bidding] (วันที่ 25 มีนาคม 2564)

.                        ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงรั้วคอนกรีต ทิศใต้และตะวันออก ความยาว 240 เมตร สูง 2 เมตร โรงพยาบาลฉลอง ตำบลฉลอง เมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)

รายละเอียดประกาศประกวดราคา

  1. บีโอคิวรั้ว_000023
  2. ตารางราคากลางและประกาศ_000029
  3. แบบรั้ว_000024(1)