บูกิตน้ำดื่ม ภูเก็ต บริจาค น้ำดื่ม 350 มล. ให้โรงพยาบาลฉลอง จำนวน 50 แพ็ค

นายศักดา ประทีป ณ ถลาง บริจาค น้ำดื่มตรา บูกิต ขนาด 350 มล. จำนวน 50 แพ็ค (600 ขวด) วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. โดยมี นางระวิเพ็ญ กิ่งแก้ว หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปโรงพยาบาลฉลอง เป็นผู้รับ