น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 5 ธันวาคม วันสำคัญของชาติไทย

๕ ธันวาคม  วันสำคัญของชาติไทย

เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณะกรรมการและบุคลากรโรงพยาบาลฉลอง