นายธีรวุธ ศรีตุลารักษ์ ประธานศาลเจ้าปุดจ้อ เยี่ยมชม และติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคารเอ็กซเรย์

 

วันที่ 9 ธค. 2564

นพ.ชูชาติ นิจวัฒนา  ผอ.รพ.ฉลอง และทีมผู้บริหาร   ร่วมต้อนรับ นายธีรวุธ ศรีตุลารักษ์ ประธานศาลเจ้าปุดจ้อ    เข้าเยี่ยมชม และติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคารเอ็กซเรย์  ซึ่งศาลาเจ้าปุดจ้อได้บริจาคเงินในการก่อสร้างให้กับโรงพยาบาลฉลองเป็นเงินจำนวน 14,700,000 บาท ทั้งนี้ได้ร่วมหารือ แนวทางในการพัฒนา รพ.ฉลอง ทั้งความพร้อมด้านกำลังคนเเละทรัพยากร เพื่อรองรับผู้ป่วยในพื้นที่ต่อไป

งานบริหารทั่วไป