นางธนพร องค์สันติภาพ นายกเทศมนตรีตำบลฉลองมอบเงินบริจาคสมทบทุน “กองทุนเพื่อผู้ป่วย” รพ.ฉลองจำนวนเงิน 100,000 บาท


นางธนพร องค์สันติภาพ นายกเทศมนตรีตำบลฉลอง มอบเงินบำเพ็ญกุศลศพคุณพ่อทวี ตรีวงศ์ เพื่อสมทบทุน
“กองทุนเพื่อผู้ป่วย” โรงพยาบาลฉลอง เป็นเงินจำนวน 100,000 บาท โดยมี นายเอกชัย องค์สันติภาพ บุตรชายเป็นตัวแทนส่งมอบเงินให้นายแพทย์ชูชาติ นิจวัฒนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฉลอง วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2566 เวลา 15.30 น.โรงพยาบาลฉลองขอแสดงความเสียใจกับนางธนพร องค์สันติภาพ นายกเทศมนตรีตำบลฉลองและครอบครัว ที่ได้สูญเสียบิดาผู้เป็นที่รักยิ่งและขอขอบคุณทางครอบครัว ‘องค์สันติภาพ’ ที่ได้ร่วมบริจาคมอบโอกาสทางการรักษาให้กับประชาชนอีกหลายชีวิต ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย คุ้มครองครอบครัว องค์สันติภาพ ให้มีความสุข สุขภาพแข็งแรง ปราศจากภัยทั้งปวง