นพ.ปฏิพล หอมหวล รอง ผอ.รพ. ฉลอง ร่วมประชุมการพัฒนาระบบสาธารณสุขทางทะเล

วันที่ 18 พฤษภาคม 66 นพ.ปฏิพล หอมหวล รอง ผอ.รพ ฉลอง เป็นประธานในการประชุมหารือ เรื่อง การพัฒนาระบบสาธารณสุขทางทะเล โดยมีรพ.ในทุกจังหวัด ตัวแทนสสอ. รพ.สต กู้ชีพ กู้ภัย ในจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมด้วย ณ สำนักงานสาธารณสุข จ.ภูเก็ต
ในการประชุมครั้งนี้เหล่าผู้เข้าประชุมยังได้ร่วมถอดบทเรียน การเกิดเหตุเรือชน บริเวณท่าเรือฉลองเพื่อวางแผนในการพัฒนาต่อไป