นพ.ชูชาติ นิจวัฒนา ผอ.รพ.ฉลอง พร้อมทั้งนพ.ปฏิพล หอมหวล รอง ผอ.รพ.ฉลอง ฝ่ายการแพทย์ ร่วมหารือการจัดสรรงบสร้างห้องผ่าตัด เรื่องเงินสนับสนุนโรงพยาบาลเพื่อสร้างห้องผ่าตัด กับท่านรองผู้ว่าราชการภูเก็ตร่วมกับนายกเทศมนตรี 3 ตำบล และประธานหอการค้า

วันนี้ (29 พ.ค. 2567) เวลา 12.00 น. นพ.ชูชาติ นิจวัฒนา ผอ.รพ.ฉลอง พร้อมทั้ง นพ.ปฏิพล หอมหวล รอง ผอ.รพ.ฉลอง ฝ่ายการแพทย์ ร่วมหารือการจัดสรรงบสร้างห้องผ่าตัดเรื่องเงินสนับสนุนโรงพยาบาลเพื่อสร้างห้องผ่าตัดกับ ท่านรองผู้ว่าราชการภูเก็ต นายนรศักดิ์ สุขสมบูรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับนายกเทศมนตรี 3 ตำบล นางสาวธนพร ตรีวงค์ นายกเทศมนตรีตำบลฉลอง นายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ เรือเอกเจด็จ วิชรศรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลกะรน และประธานหอการค้า นายก้องศักดิ์ คู่พงศกร ณ ร้านกันเองแอทเพียร์