ทีมสหวิชาชีพ รพ.ฉลอง และทีมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินี ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วยจิตเวช เพื่อติดตามประเมินสภาพผู้ป่วย

   

วันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564   เวลา 10.00 – 12.00 น.

นพ.ปฏิพล หอมหวล  นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญด้านจิตเวชศาสตร์    รอง ผอ.รพ.ฉลอง นำทีมสหวิชาชีพ รพ.ฉลอง และทีมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินี ต.ฉลอง ได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรัง เพื่อติดตามประเมินสภาพผู้ป่วย  ช่วยเหลือผู้ป่วยที่ประสบปัญหาทั้งทางด้านร่างกาย ด้านจิตใจ และสังคม  พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกจาก รพ.ฉลอง และให้คำแนะนำ  ในการดูแลผู้ป่วยกับญาติผู้ป่วย ร่วมถึงให้กำลังใจผู้ป่วยและญาติ

กลุ่มงานด้านปฐมภูมิและองค์รวม