ทีมกรรมการบริหาร โรงพยาบาลฉลอง รับมอบรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ บริจาคโดยศาลเจ้าปุดจ้อ จังหวัดภูเก็ต

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565  เวลา 15.30 น. ทีมกรรมการบริหาร โรงพยาบาลฉลอง รับมอบรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ บริจาคโดยศาลเจ้าปุดจ้อ จังหวัดภูเก็ต มูลค่า 7ล้านบาท