ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ 2565 รพ.ฉลอง ให้บริการฉีดวัคซีน AstraZeneca เฉพาะเข็ม3,4 วันละ 100ราย แบบ Walk-In ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 13.00-15.00น.

** ทางโรงพยาบาลฉลองขอยกเลิกการฉีดวัคซีน Astrazeneca เข็ม 3 และ เข็ม 4 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 **

ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ 2565   รพ.ฉลอง ให้บริการฉีดวัคซีน AstraZeneca เฉพาะเข็ม3,4 วันละ 100ราย แบบ Walk-In ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 13.00-15.00น.

*กรณีมารับวัคซีนเข็ม 3  ต้องได้รับวัคซีนเข็ม 2 มาแล้ว ห่างกันไม่น้อยกว่า 3 เดือน
*กรณีมารับวัคซีนเข็ม 4  ต้องได้รับวัคซีนเข็ม 3 มาแล้ว ห่างกันไม่น้อยกว่า 3 เดือน