ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ กรณีนักเรียนทะเลาะวิวาท ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรฉลองและโรงเรียน อบจ. เมืองภูเก็ต (วันที่ 14 ตุลาคม 2563)

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 เวลา15.00 น. สถานีตำรวจภูธรฉลอง ร่วมกับ โรงเรียนอบจ.เมืองภูเก็ต และโรงพยาบาลฉลอง ทำการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ กรณีนักเรียนทะเลาะวิวาท ซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มอบหมายให้ สถานีตำรวจต้องดำเนินการ จัดทำมาตรการในการป้องกันเหตุ รวมทั้งการจัดทำแผนเผชิญเหตุ เพื่อซักซ้อมและเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุขึ้น