ชมรมจริยธรรม

ชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลฉลอง

1. กิจกรรมครบรอบวันเกิดโรงพยาบาล 26 ม.ค. 2567

บวงสรวงศาลพระภูมิเจ้าที่  และ นำอาหารไปถวายพระที่วัดฉลอง

 

2. จิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์

 

3. ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน และ 4. คลินิคคุณธรรม จริยธรรม

 

5. เติมรักปันสุข