งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน รพ.ฉลอง ส่งบุคลากรร่วมเป็นวิทยากร สอนทักษะอาสาสมัครการแพทย์ฉุกเฉิน ให้กับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถ หาดในยาง จ. ภูเก็ต

 

วันที่ 14 พฤษภาคม 2565    งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน รพ.ฉลอง ส่งบุคลากรร่วมเป็นวิทยากร สอนทักษะอาสาสมัครการแพทย์ฉุกเฉิน ให้กับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถ หาดในยาง จ. ภูเก็ต