คำแนะนำหากต้องถอดหน้ากากอนามัย

คำแนะนำหากต้องถอดหน้ากากอนามัย  ควรถอดหน้ากากเมื่อไหร่ หรือ ใครควรใส่หน้ากากตลอดเวลา