คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด (PTC) จัดการประชุม ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมชั้น 2 โรงพยาบาลฉลอง จังหวัดภูเก็ต

วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2565           นายแพทย์ปฏิพล หอมหวล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลฉลอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด (PTC) ครั้งที่ 1/2565   ณ ห้องประชุมชั้น 2 โรงพยาบาลฉลอง จังหวัดภูเก็ต โดยหัวข้อหลักในการประชุมเกี่ยวกับด้านยา เช่น รายการยาไม่เคลื่อนไหว รายการยาใกล้หมดอายุ รายงานความคลาดเคลื่อนทางยาของผู้ป่วยรวมทั้งร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย

 

กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค