ขอเชิญชวนสุภาพสตรีเขตตำบลฉลอง ที่มีอายุ 30-70 ปี ลงทะเบียนเข้ารับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 2 เมษายน 2564 ตั้งแต่เวลา 8.30-16.30น. ณ โรงพยาบาลฉลอง

.                        ขอเชิญชวนสุภาพสตรีเขตตำบลฉลอง ที่มีอายุ 30-70 ปี ลงทะเบียนเข้ารับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 2เมษายน 2564 ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ โรงพยาบาลฉลอง  ตามโครงการปฎิบัติการเชิงรุกในการคัดกรองกลุ่มสตรีไทยให้ห่างไกลจาก มะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม  โดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) โดยรับจำนวน 200 ท่านเท่านั้น ทั้งนี้ทาง จนท. จะโทรประสานงานในการคัดกรองเบื้องต้นเพื่อยืนยันผลการลงทะเบียนอีกครั้ง