ขอเชิญชวนประชาชนเข้ารับบริการทันตกรรมฟรี เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ในวันพุธ ที่ 21 ตุลาคม 2563


งานทันตกรรม โรงพยาบาลฉลอง ขอเชิญชวนประชาชนเข้ารับบริการทันตกรรมฟรี เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ในวันพุธ ที่ 21 ตุลาคม 2563 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยประชาชนสามารถเข้ารับบริการ ถอนฟัน, ขูดหินปูน,อุดฟัน และให้ความรู้ทันตสาธารณสุข ที่อาคารผู้ป่วยนอก(สีฟ้า) ชั้น2 เปิดรับบัตรคิวที่ห้องทันตกรรมตั้งแต่เวลา 8.00 – 14.00 น. หรือจนกว่าคิวจะเต็ม

สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ่มงานทันตกรรม อาคารผู้ป่วยนอก(สีฟ้า) ชั้น 2 โทร: 076-384342-3 ต่อ 3718

รายละเอียดเพิ่มเติม