ขอยกเลิกการฉีดวัคซีน Astrazeneca เข็ม 3 และ เข็ม 4 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565

เรียนแจ้งผู้รับบริการทราบ   ทางโรงพยาบาลฉลองขอยกเลิกการฉีดวัคซีน Astrazeneca เข็ม 3 และ เข็ม 4 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เนื่องจากบุคลากรโรงพยาบาลมีการติดเชื้อโคโรน่าไวรัส (Covid-19) ในหลายหน่วยงาน จึงต้องปรับเปลี่ยนการให้บริการผู้ป่วยให้เหมาะสมกับสถานการณ์

โรงพยาบาลฉลอง ต้องขออภัยในความล่าช้าในการให้บริการแต่จะพยายามทำให้ดีที่สุด ” เราจะก้าวข้ามวิกฤตินี้ไปด้วยกัน “