การเยี่ยมติดตามการดำเนินงาน INTERMEDIATE CARE โรงพยาบาลฉลอง โดยทีมงาน IMC จังหวัดภูเก็ต และคณะ

วันที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 14.30 – 16.30 น. ทางกลุ่มงานกายภาพบำบัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโรงพยาบาลฉลอง
ร่วมกันต้อนรับการเยี่ยมติดตามการดำเนินงาน INTERMEDIATE CARE โรงพยาบาลฉลอง
โดย นพ.ชูชาติ นิจวัฒนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฉลอง กล่าวต้อนรับ ซึ่งทางคณะเยี่ยมติดตาม ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชม
การดำเนินงานของ INTERMEDIATE CARE ใน หน่วยงานกายภาพบำบัด และหอผู้ป่วยใน รวมถึงแผนกอื่นๆที่ให้บริการ
ในโรงพยาบาลฉลอง เพื่อเป็นการเยี่ยมเสริมพลัง และให้คำแนะนำในการดำเนินงานต่อไป
โดยมีคณะผู้ร่วมเยี่ยมติดตามประกอบด้วย นพ.ชาติชาย ตั้งวินิต แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลป่าตอง,
กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต

 

กลุ่มกลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู  โรงพยาบาลฉลอง