การเตรียมความพร้อมและซักซ้อมเจ้าหน้าที่ก่อนให้บริการฉีดวัคซีน COVID-19 แก่ประชาชนจังหวัดภูเก็ต (วันที่ 31 มีนาคม 2564)

       วันที่ 31 มีนาคม 2564 โรงพยาบาลฉลอง จังหวัดภูเก็ต ได้มีการวางแผนและจัดเตรียมสถานที่ ในการให้บริการฉีดวัคซีน COVID-19 แก่กลุ่มประชาชนทั่วไป  โดยมี นพ.ชูชาติ นิจวัฒนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฉลอง และหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มงานเภสัชกรรม กลุ่มงานการพยาบาล กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิฯ กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์ และสารสนเทศ รวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมด้านผังการให้บริการ และติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ ทบทวนระบบการทำงานก่อนลงปฏิบัติจริงในวันที่ 1 เม.ย. 64 ณ โรงแรมภูเก็ตออร์คิด  รีสอร์ท แอนด์ สปา กะรน