การตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR กับ ATK ต่างกันอย่างไร

การตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR กับ ATK ต่างกันอย่างไร
การตรวจหาเชื้อ Covid-19 ทั้ง 2 วิธี ใช้สิ่งส่งตรวจจากสารคัดหลั่งที่โพรงจมูก หรือลำคอ ด้วยการ Swab เหมือนกัน แต่มีรายละเอียดต่างกันดังนี้

อะไรบ้างที่ต่างกัน

Real Time PCR

Antigen Test Kit

วิธีการตรวจ

ตรวจที่ รพ. เพื่อเก็บตัวอย่าง เข้าตรวจในห้องปฏิบัติการ (LAB)

ซื้อชุดตรวจมา ตรวจได้เองที่บ้าน

ระยะเวลารอผล

24–72 ชั่วโมง

15-30 นาที โดยอ่านผลได้เอง

ความแม่นยำ

และการยืนยันผล

แม่นยำสูง สามารถยืนยันผลได้ทันที

ไม่จำเป็นต้องตรวจซ้ำ เป็นวิธีที่องค์การอนามัยแนะนำ

อาจมีความคลาดเคลื่อนจากวิธีการตรวจ

ชุดตรวจไม่ได้มาตรฐานหรือชำรุด หากไม่มั่นใจ สามารถตรวจซ้ำได้ทันที หรือเว้นระยะห่าง 1-3 วัน

ข้อดี

ตรวจพบเชื้อได้แม้มีเชื้อน้อย หรือติดเชื้อมาเพียง 3 วัน

อาจไม่พบเชื้อหากมีเชื้อน้อย จึงต้องรอ 3-5 วัน เพื่อให้มีเชื้อมากขึ้นจึงตรวจพบ

เหมาะกับใคร

ผู้ที่มีความเสี่ยง มีอาการ หรือใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ ผู้ที่ตรวจด้วย ATK แล้วได้ผลบวก (+) เพื่อยืนยันผล ผู้ที่ต้องการใบรับรองแพทย์ หรือเดินทางไปต่างประเทศ

ผู้ที่มีความสงสัย ต้องการตรวจเบื้องต้น

 

เนื้อหาบทความจาก กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก โรงพยาบาลฉลอง (รอบบทความ: 12 กุมภาพันธ์ 2565)