การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

มะเร็งปากมดลูกเป็นมะเร็งอันดับต้นๆที่เกิดกับผู้หญิงไทย สาเหตุหลักมาจากการติดเชื้อไวรัสHuman Papillomavirus (HPV) ที่ติดต่อจากการมีเพศสัมพันธ์ เชื้อไวรัส HPV พบมากกว่า 130 สายพันธุ์ แต่มีประมาณ 40 สายพันธุ์ โดยเฉพาะสายพันธุ์ 16 และ 18 ที่เกี่ยวข้องกับการเกิดรอยโรคบริเวณอวัยวะเพศและทวารหนัก ดังนั้น การมีคู่นอนหลายคน การมีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุน้อย จึงเสี่ยงต่อการติดเชื้อมากกว่าปกติ นอกจากนี้ การสูบบุหรี่ การมีภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ ก็เป็นปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคเพิ่มขึ้นด้วย

อาการที่เป็นสัญญาณเตือนของมะเร็งปากมดลูก ได้แก่ มีตกขาว เลือดหรือของเหลวที่ผิดปกติออกทางช่องคลอด ประจำเดือนมามากหรือนานกว่าปกติ ในระยะลุกลามอาจมีอาการปวดหน่วงบริเวณท้องน้อย ปัสสาวะขัดหรือถ่ายอุจจาระลำบาก ขาบวม เบื่ออาหาร น้ำหนักลด เป็นต้น

การป้องกันมะเร็งปากมดลูกสามารถทำได้โดยการตรวจ Pap smear หาเชื้อ HPV โดยเฉพาะหญิงอายุมากกว่า 30 ปีทุกราย หรือเคยมีเพศสัมพันธ์มาแล้วเกิน 3 ปี หรือมีปัจจัยเสี่ยงสูง

คลินิกตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (Pap smear)     กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลฉลอง

เปิดให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (Pap smear)  ทุกวันพฤหัสบดี ยกเว้นสัปดาห์แรกของเดือน เวลา 13.00 -15.00 น.