กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ออกดำเนินการติดตามมาตรฐานงานด้านเภสัชกรรม พร้อมมอบยาชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใน CUP ฉลอง (วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564)

.                    วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค โรงพยาบาลฉลอง ออกดำเนินการติดตามมาตรฐานงานด้านเภสัชกรรม โดยให้คำแนะนำและแนวทางในการจัดการระบบยา พร้อมมอบยาชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใน CUP ฉลอง

ทีมเภสัชกรรมได้ติดตามมาตรฐานและแนะนำงานด้านการบริการเภสัชกรรม เช่น ตรวจสอบกระบวนจัดยา เช็คยา จ่ายยา ฉลากยาเสริม แนวทางการใช้ยาปฏิชีวนะ แนวทางการจัดการกับ medication error แนวทางการจัดการผู้ป่วยที่ใช้ยา warfarin ยากลุ่มโรค NCD (กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ) ผู้ป่วยแพ้ยา รวมถึงยาที่ห้ามใช้ในคนท้อง G-6-PD และคนเป็นโรคไตเรื้อร้ง เป็นต้น และด้านการบริหารคลังยา เช่น การจัดเก็บยา การควบคุมสถานที่เก็บยา การควบคุมการเบิกจ่ายเวชภัณฑ์ การสำรองยา แนวทางการจัดการยาที่ใกล้หมดอายุ ยาหมดอายุและยาไม่มีความเคลื่อนไหว รวมทั้งการรายงานเรื่องมูลค่ายาสูญเสีย เป็นต้น