กลุ่มงานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน รพ.ฉลอง ร่วมซ้อมแผนอัคคีภัย กับ บริษัทสยามแม็คโคร สาขา ราไวย์

 

 

 

 

เช้าวันที่ 14 พฤษภาคม 2565  ตั้งแต่เวลา 05.00 น.  กลุ่มงานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน รพ.ฉลอง ร่วมซ้อมแผนอัคคีภัย กับ บริษัทสยามแม็คโคร สาขา ราไวย์เพื่อให้บุคลากรรู้บทบาทและหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้  เป็นการลดความเสี่ยง ความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน