กลุ่มงานการพยาบาล รพ.ฉลอง ร่วมกับชมรมพยาบาล จังหวัดภูเก็ต ได้ทำกิจกรรม ล้านเต้า เราห่วงใย (ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม )ถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี

     

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565  ซึ่งเป็นวันพยาบาลสากล กลุ่มงานการพยาบาล รพ.ฉลอง ร่วมกับชมรมพยาบาล จังหวัดภูเก็ต ได้ทำกิจกรรม ล้านเต้า เราห่วงใย (ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม )ถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จาก วันพยาบาลสากล สู่ วันพยาบาลแห่งชาติ ที่ศาลาประชาคม อำเภอเมืองภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ต